Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Körkort i Västra frölunda

Mobilitetscenter i Göteborg EF
Org.nr: 769613-7871
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att erbjuda tjänster vad avser oberoende rådgivning och utprovning vid anpassning av fordon för personer med funktionshinder, utredning och be ...