Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Körkort i Klintehamn

Sveriges Skid Car Banors Riksorganisation ek. för.
Org.nr: 769607-3829
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för ett samarbete mellan halkbanor i Sverige samt bedriva halkutbildning för de som har och de som ska ta körkort.