Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kör i Stockholm

BojeCo KB
Org.nr: 916600-0696
Redovisningskonsult med bokförings- och deklarationsuppgifter för småföretag. Sång-, kör- och musikverksamhet med utbildning och konserter samt därmed förenlig verksamhet.
Ett Två Kör AB
Org.nr: 556369-1103
Bolaget skall bedriva avel-, uppfödning-, träning-, tävling-, köp och försäljning av travhästar, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Göran Kör AB
Org.nr: 556868-4178
Föremålet för bolagets verksamhet är trafikutbildning, musikunderhållning, handel med ballonger och därmed förenlig verksamhet.
Stockholm Sång och Dans AB
Org.nr: 556824-0823
Bolaget ska bedriva undervisning inom artistisk och kulturell verksamhet, så som sång, dans och musik, samt därmed förenlig verksamhet.