Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kör i Malmö

Kör och vilotidsanalys i Sverige AB
Org.nr: 556932-4261
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom yrkestrafikområdet med fokus på kontroll och analys av färdskrivardata och därmed förenlig verksamhet.