Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kopiatorer i Stockholm

Accessa Sverige AB
Org.nr: 556826-8147
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, service och konsulttjänster inom IT, kopiatorer'skrivarlösningar och konferensutrustning, konsultationer inom rekrytering och bemanning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Makab Documents AB
Org.nr: 556466-1220
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av datamaskiner, kopiatorer, faxar m.fl. typer av kontorsmaskiner, idka handel med aktier och andra värdepapper ävensom därmed förenlig verksamhet.
Novatron Kontor AB
Org.nr: 556252-1228
Bolaget skall bedriva försäljning och service av telekom- och kontorsmaskiner såsom kopiatorer, faxar, datorer etc, samt därmed förenlig verksamhet.
Optimal Telecom I Sverige AB
Org.nr: 556866-0459
Aktiebolaget ska bedriva import och export av elektronik såsom mobiltelefoner, datorer, kopiatorer och skrivarutrustning, även försäljning och marknadsföring av dessa produkter. Äga och förvalta fast och lös egendom och ...
Printerpartner i Sverige AB
Org.nr: 556300-8167
Bolaget skall bedriva agentur och partihandel avseende kolonialvaror, elektronik och hygienartiklar. Service av skrivare, faxar och kopiatorer, samt försäljning av tillbehör till dessa. Förvaltning av värdepapper samt dä ...