Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kopiatorer i Kristianstad

Xelent Partner Nordic AB
Org.nr: 556935-7733
Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag driva partner verksamhet med bolag som sysslar med konsultation kring, och försäljning, installation och underhåll av, IT-system, mobila och stationära televäxlar, teleko ...