Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kopiatorer i Johanneshov

Prodoc Göteborg KB
Org.nr: 969739-7850
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av försäljning av kontorsmaskiner såsom kopiatorer och faxar, bedriva service- verksamhet i anslutning härtill, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt annan jämförlig ve ...