Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kopiatorer i Hönö

HRM/Office AB
Org.nr: 556659-6226
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter, tjänster, service och support inom områdena kopiatorer, skrivare, datorer, scanners samt intilliggande produktområden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.