Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kopiatorer i Hägersten

Alfalux Nordic AB
Org.nr: 556574-2532
Bolaget ska bedriva grossistverksamhet av ljuskällor, kontorsma- terial, tillbehör och reservdelar till kopiatorer, skrivare samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom driva konsult- verksamhet inom affärsutve ...
Servicehuset Svenska Holding AB
Org.nr: 556656-5395
Bolaget skall bedria handel med data-, kontors- och elektronisk kommunikationsutrustning, företrädelsevis kopiatorer, skrivare och faxar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.