Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kopiatorer i Bromma

Alviks Kontorsmaterial HB
Org.nr: 969721-8031
Försäljning och hantering av kontorsvaror, förbrukningvaror såsom pennor, kuvert, häften och minder maskiner såsom faxar, kopiatorer, inspelningsbandare och kameror.
Karsberg Konsult HB
Org.nr: 969653-8850
Genomföra konserter och evenemang. Tillhandahålla konsulttjänster inom musikbranschen, marknads- föring, informationsteknik och utbildning. Köpa och sälja skivor, böcker, kläder, skönhetsartiklar, musika ler, rekvisita, ...
Shamarsson HB
Org.nr: 969700-6931
Livsmedelsaffär. Import och export av livsmedel. Köpa och sälja begagnade varor såsom tv, video, kopiatorer, telefonväxlar och därmed förenlig verksamhet.