Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kontorsmöbler i Nacka

Recycling Partner RP AB
Org.nr: 556653-3278
Bolaget skall bedriva handel med nya och begagnade möbler, kontorsutrustningar, kontorsmaskiner och IT-utrustningar. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom miljöområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.