Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kontorsmöbler i Kristianstad

De 3 interiör Sweden AB
Org.nr: 556759-6837
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsförvaltning, handel med kontors- och interiörmöbler jämte därmed förenlig verksamhet.