Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kontorsmaterial i Sundsvall

Inter Grupp Partner Service AB
Org.nr: 556891-4724
Aktiebolaget ska bedriva servicebolag för anställda i Sverige, såsom löner, hyra, kontor, städning, försäkring för anställda, telefonabonnemang, ekonomiska tjänster, inköp kontorsmaterial, uthyrning personal och consulti ...
MemOlle AB
Org.nr: 556685-3767
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av reklam- och profilprodukter, städ- och kontorsmaterial, lokalvård samt service i fastighetslokaler och därmed förenlig verksamhet samt uthyrning av personal ...
Norrpartner AB
Org.nr: 556348-8351
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva grossist- och detaljhandel med mjukpapper, kaffemaskiner, städkemikalier och kontorsmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Norrpartner i Sundsvall Holding AB
Org.nr: 556764-9768
Bolaget ska bedriva grossist- och detaljhandel med mjukpapper, kaffemaskiner, städkemikalier, kontorsmaterial samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga dotterbolag samt förvalta värdepapper för egen räkning.
Pappersgrossisten Sundsvall AB
Org.nr: 556185-9629
Bolaget skall bedriva försäljning av papper, plast, städkem, tape, konstväxter, städmaterial, presentartiklar, arbetskläder och kontorsmaterial, äga och förvalta fat och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.