Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kontorsmaterial i Örebro

CONCESS Nordic AB
Org.nr: 556622-2146
Bolaget skall bedriva handel med pappersvaror, kalendrar och fritidsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Corpmail AB
Org.nr: 556838-0710
Bolaget ska syssla med försäljning av förbrukningsmaterial såsom papper och trycksaker och kontorsmaterial till företag, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Creative Nordic AB
Org.nr: 556624-5873
Bolagets verksamhet skall omfatta försäljning av säkerhetsprodukter, kontorsmaterial, städmaterial, fastighets- och fordonsunderhållsprodukter, personalvårdsprodukter samt handel med aktier, fastigheter och därmed förenl ...
Deniz Can AB
Org.nr: 556699-0833
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, utföra reklam för verksamheten via internet, förvalta fast egendom, handel med värdepapper, import och försäljning framförallt av datorer, elektronik inom dataområdet, kläder och ...
Jetman AB
Org.nr: 556640-7630
Bolaget skall bedriva försäljning av datorer, datortillbehör, skrivare, skrivartillbehör, kontorsmaterial, byggmaterial och hygienartiklar samt utveckling av tekniska lösningar till stöd för denna verksamhet, samt annan ...
Kvadrat Örebro AB
Org.nr: 556552-8154
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet med konsultationstjänster inom IT, telekommunikation och verksam- hetsutveckling samt systemutveckling, försäljning av datautrust- ning, dataprogram, kont ...
Lahdos i Örebro AB
Org.nr: 556774-3009
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang- rörelse, utföra reklam för verksamheten via internet, förvalta fast egendom, handel med värdepapper, import och försäljning framförallt av datorer, elektronik ...
OITP Örebro AB
Org.nr: 556729-7980
Bolaget skall vara verksamt inom försäljning och service av kontors- och datautrustning samt försäljning av kontorsmaterial, och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Tennegraf AB
Org.nr: 556326-5502
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av grafiska produkter, handel med värdepapper, uppfödning och tävlingsverksamhet med hästar och därmed förenlig verksamhet.