Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kontorsmaterial i Lund

ACTUM Sweden AB
Org.nr: 556567-9924
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom inköpsområdet. Konsulttjänsterna skall omfatta: finna nya leverantörer, utvärdera potentiella och nuvarande leverantörer, förhandla fram och utforma inköpsavtal. Verksamheten ...
Cerius AB
Org.nr: 556935-3054
Aktiebolaget ska bedriva import och export samt försäljning av kontorsmaterial och förstahjälpenprodukter, konsultationer och utbildningar inom kontorsmaterial, förbands- och förstahjälpenprodukter samt därmed förenlig v ...
Kontorspartner näthandel och logistik i Lund HB
Org.nr: 969663-4790
Handel med kontorsmaterial och där närliggande produkter.
LCK Consulting AB
Org.nr: 556742-1556
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, mjukvaror, hårdvaror. Import och export av kontorsmaterial, möbler. Förvaltning av fast och lös egendom.
Lunico design AB
Org.nr: 559026-0047
Bolaget skall bedriva handel med kontorsvaror och pappersvaror såsom skrivböcker, pennor, bläck och skrivbordsartiklar.
LUX Publica AB
Org.nr: 556842-3635
Bolagets verksamhet är utgivning av tryckta och digitala publikationer och applikationer, anteckningsböcker och relaterade pappersprodukter och kontorsmaterial, samt därmed förenliga verksamheter.
MAG TRADING HB
Org.nr: 916548-1418
IMPORT AV KAFFE, TE, KRYDDOR BIVAX, LÄDERVAROR, LÄDER. EXPORT AV MASKINER, MASKINDELAR, TOFFLOR, KLÄDER, BYGGNADS- OCH KONTORSMATERIAL.
Schatz Consulting AB
Org.nr: 556454-9870
Bolaget skall driva juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, export och import av rå- och raffinerad olja, petrokemisk utrustning, byggnadsmaterial, bilar, hushållsmaskiner, kontorsmaterial, tolkverksamhet, översättning ...
Teknisk Drivkraft Lund HB
Org.nr: 969758-5520
Marknadsföring av företag genom kontorsmaterial.