Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kontorsinredning i Skellefteå

EK Interiör AB
Org.nr: 556672-9140
Bolaget skall bedriva försäljning av möbler samt därmed förenlig verksamhet.
HENIA AB
Org.nr: 556432-6337
Föremålet för bolaget verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av produkter inom området handikapp- och barnomsorgsutrustning, sälja tjänster inom redovisning och bokföring, samt idka därmed förenlig verksa ...
Kontorscenter i Skellefteå AB
Org.nr: 556281-0282
Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsmöbler, försäljning och service av kontorsmaskiner, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.