Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kontorsinredning i Nacka strand

QO Söder AB
Org.nr: 556786-6016
Bolaget ska bedriva uthyrning av lokaler, försäljning av adminstrativa tjänster, förvaltning av fast och lös egendom, uthyrning av fast och lös egendom såsom kontorsutrustning och kontorsinredning samt därmed förenlig ve ...
QOIC AB
Org.nr: 556364-7006
Aktiebolaget skall bedriva uthyrning av lokaler, försäljning av administrativa tjänster, förvaltning av fast och lös egendom, äga och förvalta fastigheter, uthyrning av fast och lös egendom såsom kontorsutrustning och ko ...