Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kontorsinredning i Kumla

Butikskonsult Jan Jansson AB
Org.nr: 556507-0736
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, inredning, utrustning och entreprenadverksameht inom butiksbranschen, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Partner Bygg & Inredning Sweden AB
Org.nr: 556767-6720
Bolaget ska rita, tillverka och sälja fastigheter, inredning och kontorsmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.