Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kontorsinredning i Jönköping

Book Kontor AB
Org.nr: 556533-1120
Bolaget skall bedriva handel med kontorsvaror såsom kopieringspapper, toner, kontorsmaskiner såsom kopiatorer, räknare och därmed förenlig verksamhet.
Checkmark Sverige AB
Org.nr: 556745-5836
Bolaget ska bedriva handel med butiksinredning för detaljhandeln jämte därmed förenlig verksamhet.
Folkets Möbler Järfälla AB
Org.nr: 556871-3977
Bolaget skall bedriva möbelverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Försäljning samt inköp och import av möbler.
G2 Inredning AB
Org.nr: 556889-6806
Bolaget skall bedriva försäljning och projektering av inredning till företag och offentlig miljö, verka som konsult i verksamhetsstyrning, kvalitetsarbete och konsulttjänster gällande försäljning och inredningsuppdrag sa ...
HEAB Butiks & Lagerinredning AB
Org.nr: 556792-5986
Bolaget skall bedriva försäljning av butiks- och lagerinredningar och därmed förenlig verksamhet.
Input Interiör Småland AB
Org.nr: 556154-1763
Bolaget skall bedriva försäljning av inredning för kontor och offentlig miljö och annan därmed förenlig verksamhet.
Linian AB
Org.nr: 556600-7935
Bolaget skall bedriva handel inom konfektion, hem och kontorsinredningar, ljudutrustningar och förvaltning av värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
PEN Interiör AB
Org.nr: 556453-5093
Bolaget skall bedriva mäss- och utställningsverksamhet nationellt och internationellt samt design och produktion av butiksinredningar och därmed förenlig verksamhet.
Robert Krigsman AB
Org.nr: 556247-1911
Bolaget ska bedriva friskvård, dans och artistisk verksamhet, handelsagentur inom konfektion, tillverkning och försäljning av hem- och kontorsinredning samt ljudutrustning jämte därmed förenlig verksamhet.
ROL Ergo AB
Org.nr: 556101-6402
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av detaljer till möbelindustrin, bostadsinredningar och bilindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
ROL Retail Solutions Sweden AB
Org.nr: 556048-1177
Bolaget skall idka försäljning av butiks- och restaurang- inredningar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.