Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsultförmedling i Västerås

Timpall Consulting AB
Org.nr: 556747-4589
Bolaget ska bedriva konsultförmedling eller egen försäljning åta sig konsultuppdrag inom projektledning, managementfrågor och verksamhetsprocesser och därmed förenlig verksamhet. Vidare kommer företaget att ägna sig åt k ...