Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsultförmedling i Täby

Infogreat AB
Org.nr: 556979-9256
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet med fokus på affärs-och verksamhetsutveckling, kommunikation, förändringsledning samt konsultförmedling och rekrytering. Bolaget kommer även bedriva handel och förvaltning med ...
Täby IT-Konsultbyrå AB
Org.nr: 556898-9544
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, konsultförmedling, produktutveckling, utbildning samt grafiskdesign inom IT- sektorn.