Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsultförmedling i Stockholm

Ajilon Consultants AB
Org.nr: 556694-0044
Bolaget skall bedriva uthyrning av konsulter, rekrytering, konsultverksamhet inom personalområdet inom search och head- hunting av personal, entreprenader och konsultförmedling företrädesvis mot specialister inom tjänste ...
Bridge Infrastructure AB
Org.nr: 556963-3372
Bolaget ska bedriva'konsultförmedlingkonsultmäkleri och konsultverksamhet inom infrastruktur, bygg- och anläggningar, energi- och miljö jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Code and Art Consulting Agency AB
Org.nr: 556700-6803
Bolaget ska bedriva konsultförmedling inom databranschen och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Coorsol Coordinator Solutions AB
Org.nr: 556669-0219
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områderna IT och multimedia, bedriva konsultförmedling, äga och förvalta egenutvecklade- och förvärvade programvaror, äga och förvalta värdepapper och andra finansiella instru ...
Diamon AB
Org.nr: 556807-2515
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom främst försäljning, marknadsstrategi, marknadsanalys, affärsutveckling och kontraktering. Vidare ska bolaget erbjuda konsultförmedling, rekrytering och bemanning av experter ino ...
DylanDogDesign AB
Org.nr: 556588-7758
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och konsultförmedling inom områdena reklam och media såsom art director, grafisk formgivare, projektledare, mmarknadsförare och försäljare och därmed förenlig verksamhet. Bolaget s ...
E-A Handelsvaror AB
Org.nr: 556937-3268
Bolaget skall bedriva import, marknadsföring och försäljning av handgjorda glasprodukter. Bolaget skall även bedriva konsult- uthyrning och konsultförmedling inom marknadsföring och kommunikation, ekonomiska tjänster, fö ...
K Two Technology Consulting AB
Org.nr: 556343-5717
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet, konsultförmedling, försäljning, affärsutveckling och management inom IT, high tech, infrastruktur, bank & finans och media, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även arb ...
MeOne Konsultförmedling AB
Org.nr: 556713-6642
Bolaget skall bedriva konsult- och projekteringsverksamhet inom IT- området ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Projektbruket i Stockholm AB
Org.nr: 556604-4300
Bolaget skall bedriva konsultuppdrag inom IT-branschen, nationellt och internationellt, innehållande projektledning, konsultförmedling, utredningar och föreläsningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Pyramid Konsult AB
Org.nr: 556571-7260
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av IT-tjänster och IT-produkter inom databranschens finansiella sektor, konsultförmedling inom databranschens finansiella sektor, systemutveckling samt projektledning ...
Safemind Contractor AB
Org.nr: 556753-7500
Bolaget ska bedriva konsultförmedling inom IT-branschen.
T. Tidehorn Teknik AB
Org.nr: 556643-9906
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva data- och IT- konsultverksamhet, konsultförmedling, produktutveckling och annan liknande verksamhet inom områdena inom elektronik-, kommunikations- och informationsteknologi, ...
Teaser Consulting AB
Org.nr: 556817-1911
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och konsultförmedling inom IT, digitala affärer samt därmed förenlig verksamhet.
ZeroChaos AB
Org.nr: 556608-5089
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att hjälpa kunder med konsultinköpslösningar, bedriva konsultförmedling och rekrytering samt därmed förenlig verksamhet.