Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsultförmedling i Farsta

Farsta Konsultförmedling AB
Org.nr: 556770-3581
Bolaget ska bedriva förmedling av konsulter inom program, mekanik och elektronikutveckling samt därmed förenlig verksamhet.