Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konstruktionsritningar i Uppsala

Byggkonsult B:Mec Konstruktörer AB
Org.nr: 556978-3748
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom konstruktion (Byggstatik och Byggteknik) i framförallt Uppsala och Stockholm. Detta innebär att företaget ska projektera hus- och Anläggningskonstruktioner i olika skede åt ...