Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konstruktionsritningar i Stockholm

Kv. Konstruktörer AB
Org.nr: 559034-5202
Vi är ett byggnadstekniskt konsultföretag verksamt inom bygg- sektorn. Vi erbjuder tjänster till byggherrar, byggprojekterare, fastighetsutvecklare, byggnadsentreprenörer och arkitekter. Till dessa levererar vi handlinga ...
LPS Konstruktörer AB
Org.nr: 556417-9009
Bolaget skall upprätta statistiska beräkningar och konstruktionsritningar för byggnadsobjekt, att utföra besiktningar och byggnadskontroll samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
north via NY AB
Org.nr: 556942-2339
Konsult tjänster inom design för att öka värdet på en plats. "Platsen" är en tom lokal, fastigheter, ett kvarter, en stor stadsdel och även privata bostäder. Tjänsterna ska identifiera platsens potential,att hitta en str ...