Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konstruktionsritningar i Stenungsund

SSM Engineering HB
Org.nr: 969640-1067
Konsultverksamhet inom processindustrin, främst inom ämnet mekanik, samt ritnings- och designarbete företrädesvis upprättande av konstruktionsritningar för processindustrin samt design av logos och skyltar.