Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konstruktionsritningar i Bollnäs

Rit-Boha I Stocksätter AB
Org.nr: 556564-8036
Bolaget skall bedriva upprättande av skogsbruksplaner, köp och försäljning av skog skogsvård, upprättande av konstruktionsritningar inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.