Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konstruktionsritningar i Älvsbyn

Ivan Wikström AB
Org.nr: 556188-8875
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet företrädesvis med arkitekts- och konstruktionsritningar samt fastighetsförvaltning och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.