Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konst i Enskede

Axelsson & Malmén HB
Org.nr: 969749-3493
Galleriverksamhet med inriktning på fotobaserad konst. Försäljning av fotografiska tjänster & produkter.
Bleckra AB
Org.nr: 556812-7319
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva hälso- och sjukvård, värdepappers- och fastighetsförvaltning, även konsultationer inom administration och ekonomi samt handel med konst, smycken, möbler och antiki ...
Blå Rymd AB
Org.nr: 556503-0607
Bolaget skall bedriva producerande verksamhet, konsult-, förlags-, artist, kompositörs-, text-, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, musik, nöjes- oc ...
Capsicum AB
Org.nr: 556667-4551
Bolaget skall bedriva handel med fröer, trädgårdstillbehör, växter, presentartiklar, konst samt konsultverksamhet i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
EstherK AB
Org.nr: 556315-7352
Bolaget skall bedriva internetförsäljning av hundtillbehör, konst, sömnad på beställning, dekorationsmålning på beställning, huddressyrutbildning, äga och förvalta fastigheter. Hyra ut husbilar där husdjur tillåts. Pilat ...
Gordon Evans Associates AB
Org.nr: 556560-6364
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet främst inom den engelska språksektorn såsom språkutbildning, utbildningsplanering, framställning av utbildningsmaterial och tester samt utföra översättningsarbeten. Konsultarbete s ...
HBET KAPITALFÖRVALTNING KÅBE & CO
Org.nr: 916613-4594
HANDEL MED OCH FÖRVALTNING AV AKTIER, FASTIGHETER, KONST OCH ÄDLA STENAR SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Home Staging Sweden HB
Org.nr: 969699-4590
Kreativt använda och arrangera existerande möblemang, konst, accessoarer och utemiljö i harmoni med ett hus befintliga arki- tektur för att exponera ett hem till sin fulla potential för att därmed möjliggöra försäljning ...
Ingrid Jerlin AB
Org.nr: 556764-1260
Aktiebolaget ska bedriva tandläkarverksamhet, hälso- och sjukvård, skönhetsvård, konsultverksamhet inom IT och marknads-kommunikation, events inom musik, dans, sport, konst och kultur. Import-export och handel av utrustn ...
INVIA KB
Org.nr: 969662-6465
Handel med samt in- och uthyrning och förvaltning av lös egendom såsom nyttjanderätter, valutor, byggnader på annans grund, värdepapper samt andra förmögenhetsrättsliga rättigheter såsom fordringsrätter, andelsrätter och ...
M. Särnholm AB
Org.nr: 556748-7250
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom media, konst, snickeri, motorsport, motorjournalistik, produktutveckling inom heminredning och snickerimaterial, uthyrning av grävmaskin, cykelsport, sportsliga event samt idka dä ...
Mattias Knave Unlimited AB
Org.nr: 556489-3195
Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, speakerverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR ...
Metiista HB
Org.nr: 969772-4178
E-handlesbolag som erbjuder en webblösning som ger möjlighet för aktörer inom konst, design och hantverk att marknadsföra och sälja sina produkter.
South Islet AB
Org.nr: 556877-2031
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, teknik, kvalité, utbildning och management. Handel med konst och hantverk, äga och förvalta fast egendom, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svarvkompaniet Stockholm AB
Org.nr: 556439-4590
Aktiebolaget ska producera och försälja snickerier, konst och konsthantverk, idka försäljning av träbearbetningsmaskiner, verktyg och tillbehör samt bedriva kurser i trähantverk och även bedriva verksamhet förenlig med d ...
Tactusoft AB
Org.nr: 556280-3865
Bolaget skall bedriva producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, speakerverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, ...
Världsålder AB
Org.nr: 556553-2164
Bolaget skall bedriva producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom PR, konst, bok, film, video, radio, TV, tidnings- och teaterbranschen, liks ...