Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konferenser i Östersund

Ajiwa Pedagogisk Utveckling AB
Org.nr: 556827-9771
Aktiebolaget ska bedriva introduktionskurser, vägledning, metodhandledning och konferenser inom pedagogisk verksamhet för kommuner, statliga verk och övrigt näringsliv samt därmed förenlig verksamhet.
Congresso AB
Org.nr: 556846-5180
Bolaget skall bedriva försäljning av tjänster och projektledning för genomförande av möten, konferenser, kongresser, evenemang samt därmed förenlig verksamhet.
Kind HB
Org.nr: 969736-2094
Uthyrningar av fritidsboende, konsult, utbildning, textproduktion, försäljning samt rådgivning, hälsoprodukter. Konsultverksamhet avser internationella kontaktskapande åtgärder och hjälp med handel, företagsutbyte och v ...
Spakliniken i Östersund AB
Org.nr: 556860-4291
Bolaget ska bedriva spaverksamhet och friskvård, utbildning, konferenser, försäljning av varor och tjänster inom samma bransch samt annan därmed förenlig verksamhet.
Vindue EF
Org.nr: 769600-8080
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa en kraftfull och kreativ miljö inom IT-baserad verksamhet där föreningens medlemmar i egenskap av konsulter och utbildare genomför ...
Östersunds Test och Friskvård AB
Org.nr: 556375-4224
Bolaget skall sälja tjänster och produkter som hänföres till idrottsfriskvårds-, och rehabiliteringsarbete, utbildning och konferenser i hälso- och sjukvård samt idka därmed förenlig verksamhet.