Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konferenser i Norrtälje

Bekatus AB
Org.nr: 556653-8244
Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av möbler, uterum, spa, accessoarer samt därmed förenlig verksamhet. Bedriva konsultationer och utbildning inom pedagogik, ekonomi, juridik, organisationer samt försäljnin ...
Bokning Roslagen AB
Org.nr: 556835-2453
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom utbildningsområdet, utbuds- och bokningsverksamhet inom turist och besöksnäringen, konferenser och resor samt därmed förenlig verksamhet.
Colar AB
Org.nr: 556673-8521
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva företagsstrukturering med upplägg och utförande av marknads- och säljprocesser, nya rutiner, effektivisering av processer och rutiner och därmed förenade tjänster inklusive utbild ...
Näset Rådmansö AB
Org.nr: 556615-6195
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper. Bolaget skall även bedriva kafé, present- och fritidsbutik, konferenser, jordbruksverksamhet, hästavel, deltagande i hästtävlingar, uppstallning av hästar, bedriva konsultver ...
Projektgruppen Plammentang Ekonomisk förening
Org.nr: 769604-0513
Verksamheten skall omfatta kompetensutvecklingsformer såsom utbildning, skapande av studieresor, mässor, konferenser, marknadsföring. Medlemmarna arbetar med verksamheten, arvoderas för arbetsinsats via fakturering och k ...
Rådmansö Rederi AB
Org.nr: 556696-3061
Bolaget skall bedriva gods- och persontransporter, dykturer, konferenser, köpa och sälja båtar samt därmed förenlig verksamhet.
Utbildning Nordost AB
Org.nr: 556435-7563
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom utbildningsområdet till bl.a. företag, organisatiner och myndigheter, planera och genomföra utbildningar och projekt samt i övrigt därmed förenlig verksamhet t.ex uppleve ...