Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konferenser i Lund

Cuisine Medicine AB
Org.nr: 556910-3095
Tillaga, sälja och servera mat i form av luncher, middagar, catering och leverera därtill hörande tjänster. Skall även bedriva café och försäljning av presentartiklar. Arbetar även med att koordinera konferenser och even ...
Hilda Ljunghill AB
Org.nr: 556974-9640
Företaget ska bedriva konsultverksamhet för företag och privatpersoner gällande arrangemang av event, konferenser och arrangemang i Sverige och i utlandet och därmed förenlig verksamhet.
LICENT AB
Org.nr: 556954-9180
Bolaget ska bedriva jaktevenemang, konferenser, friskvård, försäljning av friluftskläder och jakt- och träningsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
MICARDO Consulting AB
Org.nr: 556597-8847
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende språkliga tjänster och omvärldsbevakning, förmedling av resor och konferenser, trav- och galoppverksmahet samt förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet ...
Nordic Agency - Sweden KB
Org.nr: 916774-5794
Bygg- och industriprojektering, inredning, design, kontroll, utredning och besiktning. Handel med import och export av trä-, bygg-, VVS- och elmaterial och hus. Arrangera mässor, utställningar, seminarier och konferenser ...
Olle Erlandson AB
Org.nr: 556276-4935
Bolaget skall driva praktik och tillhandahålla konsulttjänster inom psykiatri och psykoterapi, arrangera konferenser inom verksamhetsområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Povision AB
Org.nr: 556813-8365
Bolaget ska bedriva verksamhet inom framförallt livsmedelssektorn innefattande böcker, utbildning, konferenser, matlagning, catering och generell innovationsverksamhet. Verksamhetsfokus är innovationsstöd till nya livsme ...
Stafetta AB
Org.nr: 556887-9968
Företaget skall bedriva förmedling och uthyrning av vårdpersonal. Försäljning av medicinska produkter och tjänster. Hålla utbildningar och konferenser. Företaget skall bedriva aktiehandel och förvärva och förvalta fastig ...
Steps To Move AB
Org.nr: 559024-1195
Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster som vänder sig till privatpersoner och företag inom området hälsa, motion, individ, personal- och ledarutveckling vilket bl.a. innefattar coaching, specialanpassad rådgivning, ...
Sustainable Interaction Sweden AB
Org.nr: 556640-4249
Bolaget ska producera och genomföra utbildningar, utredningar, konferenser och seminarier i såväl tradionell som digital form inom det psykosociala, psykologiska och pedagogiska området och att producera digitala självhj ...
Well-be AB
Org.nr: 559012-4110
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av hälsoturism, förmedling av turisttjänster. Bolaget skall även medverka i anordnande av idrottstävlingar och andra sportevenemang utomlands och medverka i anordnande av konferenser, ...