Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konferenser i Limhamn

ArenaProjekt i Sverige AB
Org.nr: 556154-2738
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla projekt inom idrotts- och evenemangsbranschen såsom informerande verksamhet som konferenser, seminarier, work shops och liknande för att skapa kunskap och mervärden inom ...
Creasonans AB
Org.nr: 556623-4844
Bolaget kommer huvudsakligen att bedriva konsultverksamhet, projektgenomförande och'eller försäljning av tjänster och materiel inom ledarskap och kulturella områden. Verksamheten kan indelas i förändrings- och utveckling ...
Larry Servin AB
Org.nr: 556607-5940
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen och "corporate" real estate management, äga och förvalta fastigheter, aktier och lös egendom samt arrangera diverse typer av specialresor, utstäl ...
Sweden Social Web Camp AB
Org.nr: 556893-2205
Föremålet för bolagets verksamhet är arrangemang av konferenser, föreläsningsverksamhet, konsultverksamhet inom web och event och därmed förenlig verksamhet.
SZS Consulting AB
Org.nr: 556967-4749
Bolaget skall bedriva vård och omsorg, medicinska tjänster och konsultationer, läkarbemanning inom sluten och öppen vård, föreläsning och konferenser samt annan därmed förenlig verksamhet.