Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konferenser i Klintehamn

Pensionat Warfsholm AB
Org.nr: 556806-8539
Bolagets verksamhet ska vara hotell-, restaurang-, pensionats-, camping- och vandrarhemsrörelse inkluderande evenemang, kurser, konferenser samt detaljhandel med böcker, trycksaker och liknande.