Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kompetensförmedling i Gävle

Kompetensförmedlarna 3i KB
Org.nr: 969635-7749
Kompetensförmedling i form av utbildning, uthyrning av personal och rekrytering samt därmed förenlig verksamhet.
Kompetensförmedlarna i Gävleborg KB
Org.nr: 969656-5812
Kompetensförmedling i form av utbildning, uthyrning av personal och rekrytering samt därmed förenlig verksamhet.