Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Köksmontering i Heby

Highquality Köksmontering i Stockholm AB
Org.nr: 556840-6762
Aktiebolaget skall bedriva köksinredning och ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed samman- hängande verksamhet.