Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Köksluckor i Stenkullen

Svensk Industrilackering AB
Org.nr: 556787-6825
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva smidesarbeten samt lackering av industriprodukter och köksluckor jämte därmed förenlig verksamhet.