Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Köksluckor i Skellefteå

ND Norr AB
Org.nr: 556572-7830
Bolaget skall bedriva utbyte av köksluckor, köksinredning, äga och förvalta aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.