Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Köksluckor i Kungsbacka

Skårby Snickeri AB
Org.nr: 556188-4981
Bolaget skall bedriva tillverkning av köksluckor, husbyggnation, snickeriarbete, äga och förvalta värdepapper samt fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
WQ Service&Montage HB
Org.nr: 969774-5751
Montering av köksluckor.