Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Köksluckor i Kungälv

Göteborgs Sprutmåleri AB
Org.nr: 556302-7662
Bolagets skall uföra sprutmålning av köksluckor samt därmed förenlig verksamhet
Göteborgs Sprutmåleri Förvaltnings AB
Org.nr: 556638-1165
Bolaget skall utföra sprutmålning av köksluckor, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.