Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Västerås

L-E:s Plåtslageri och Fastighetsservice i Västerås AB
Org.nr: 556405-1166
Bolaget ska bedriva plåtslageri, utföra fasadtvätt och klotter- sanering, snöröjning och sandning, uthyrning av lokaler och fritidsbostäder och därmed förenlig verksamhet.