Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Varberg

R.Q. Teknik AB
Org.nr: 556491-8877
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverk- samhet inom kvalitets och processtyrning. Miljövänlig rengöring och sanering av fordon, fartyg, byggnader, maskiner, klotter, textilier m.m. Import och försäl ...