Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Umeå

Ocab i Västerbotten AB
Org.nr: 556684-9294
Bolaget skall bedriva saneringsarbeten avseende brand-, vatten-, mögel-, klotter och oljeskador samt idka därmed förenlig verksamhet.