Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Trångsviken

Remove klotter och skadesanering i Norrland AB
Org.nr: 556851-0944
Bolaget ska bedriva klotter- och skadesanering. Uthyrning av entreprenadmaskiner och datahårdvara, import och försäljning av data- och GPS-utrustning, fastighetsskötsel, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapp ...