Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Svenshögen

Kärltvättarn i Väst AB
Org.nr: 556642-5285
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva blästring, sanering av fasader, klotter samt rengöring av sopkärl och återvinningsrum samt även bedriva snöröjning, gaturenhållning samt därmed förenlig verksamhet.