Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Solna

Gipec i Stockholm KB
Org.nr: 969692-6493
Uppdragsverksamhet avseende miljövård såsom städning, sanering, röjning, borttagning av klotter, bortforsling av skräp och sopor.