Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Örebro

Ocab Närke AB
Org.nr: 556724-9668
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva sanering av brandskador och vattenskador, sanering av klotter, fastighetsreparationer, golvslipning, uthyrning av arbetskraft och därmed förenlig verksamhet§