Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Nykvarn

Haglunden Mäkinen AB
Org.nr: 559006-7194
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, hushållsnära tjänster, rengöring av främst tak, sopkärl, klotter och kundvagnar, glasmästeri, chaufförstjänster, trädgårdsskötsel och därmed förenlig verksamhet.