Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Nässjö

NBT Sanering AB
Org.nr: 556918-3337
Bolaget ska bedriva saneringsverksamhet i huvudsak inom vatten, brand, asbest och klotter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva försäljning av tjänster inom betongrehabilitering, såsom lagning av spr ...