Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Malmö

Allstäd i Skåne AB
Org.nr: 556960-0496
Bolaget ska bedriva städning (lokal, företag, fastighetsägare), sanering, grovstädning (trapphus, garage, allmänna ytor och lokaler, lägenheter), fastighetsnära tjänster (tömning av förråd på vindar, källare, övriga utry ...
FASTAB SERVICE AB
Org.nr: 556277-9594
Bolaget skall bedriva verksamhet med klotter-, fasad- och industrisanering samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ponsab i Skåne AB
Org.nr: 556415-8037
Bolaget skall bedriva miljö och skadesaneringsverksamhet, tillverkning och försäljning av preparat för borttagning av klotter ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.
SANPRO AB
Org.nr: 556621-9373
Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet med inriktning på sanering av brand-, vatten- och oljeskador samt betonggolvslipning.